Samen sterk

voor veiligheid, groen en
aanzicht van Nieuw Schaik

Opgeruimd

Het toonbeeld van een georganiseerd Nieuw Schaik in een schone omgeving.

Veiligheid

Als bedrijf kun je vertrouwen op een beschermde werkomgeving.

Groen

Strak bijgehouden door de gemeente en verbeteringen waar nodig.

Over BIZ Nieuw Schaik

Met een BIZ kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers. U kunt hierbij denken aan kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte (en op het internet), die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling van het afgebakende gebied.

Het bestuur

Een mix van o.a. bedrijfsleiders, accountants en pensionado’s met een gedeelde passie voor Nieuw Schaik.

Jan willem
Europe vans
Waldo
Nick
Rens
Pieter