Informatie

BIZ Nieuw Schaik besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. BIZ Nieuw Schaik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Link naar andere sites

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. BIZ Nieuw Schaik is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van BIZ Nieuw Schaik behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van BIZ Nieuw Schaik worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.