BIZ Nieuw Schaik Leerdam opgericht

04 juli 2024

Een wens van de gemeente Vijfheerenlanden kan volbracht worden met het opzetten van BIZ Nieuw Schaik. Een groep van negen ondernemers, gevestigd op dat industrieterrein, en een parkmanager heeft het op zich genomen om de Bedrijven Investeringszone, BIZ, in het leven te roepen.

Een BIZ is een instrument voor en door ondernemers waarmee kosten van investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving, verdeeld worden over alle ondernemers.

De BIZ Nieuw Schaik bestaat uit negen bestuursleden en een parkmanager, en is opgezet omdat de gemeente Vijfheerenlanden een aanspreekpunt voor het bedrijventerrein in Leerdam verzocht.

Met 300 verschillende gebouwen op het terrein, is het namelijk van belang dat er een korte lijn tussen het terrein en de gemeente is, maar met een breed draagvlak. De samenstelling van bestuursleden is breed, zodat alle branches, locaties en belangen vertegenwoordigd zijn.

Vergroening en verduurzaming

Betere beveiliging, een mooi aanzien van het industrieterrein, een gezamenlijk parkeerbeleid, vergroening, verduurzaming en het verkrijgen van het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het staat allemaal hoog in het vaandel bij de nieuwe BIZ, vertellen de bestuursleden. “We denken er bijvoorbeeld aan om surveillance toe te passen, en nog meer groen toe te voegen aan het terrein.”

Alle BIZ-activiteiten komen bovenop gemeentelijke inspanningen, waardoor gericht gewerkt kan worden aan het verbeteren van het gebied. “Belangrijke zaken bespreken we met de gemeente, maar sommige kwesties zoals kleine vormen van vergroening, kunnen we als BIZ zelfstandig gaan ondernemen met de parkmanager.”

Verder is het voor de bestuursleden van groot belang dat alle ondernemers gehoord en vertegenwoordigd zullen worden. “We willen de drempel voor het uitspreken van wensen door ondernemers, verlagen. Het uitgangspunt is dat ieder lid van bedrijventerrein Nieuw Schaik volkomen tevreden is.”

Parkmanager

De beoogde nieuwe parkmanager, Percy Douglas, is al actief als parkmanager van de BIZ Vianen. Die BIZ is al jaren een succes en bood de bestuursleden van BIZ Nieuw Schaik een kans om inspiratie op te doen. Douglas zal volledig bereikbaar zijn om gebruikers van het industrieterrein aan te horen.

“Het is van belang dat het industrieterrein volwaardig onderhouden wordt. Niet alleen voor ons als gebruikers en voor bezoekers, maar zeker ook voor potentiele nieuwe gebruikers die hun bedrijf hier willen gaan vestigen. Wij als bestuur hebben veel moeite en tijd gestoken in het opzetten van de BIZ, en wanneer het zo ver is, is de parkmanager de persoon die alle wensen daadwerkelijk kan gaan volbrengen.”

De BIZ Nieuw Schaik is inmiddels opgezet en de pijlers staan, maar voor het zo ver is worden alle ondernemers van het terrein eerst ingelicht over de stemronde die eraan komt, na de indiening bij de gemeente. Alle gebruikers van het bedrijventerrein worden voor het einde van het jaar bezocht door Nel van Ziel, ambassadeur, en een bestuurslid. Wanneer een vastgesteld percentage vóór deze samenstelling stemt, kan de BIZ Nieuw Schaik daadwerkelijk aan de slag gaan.